Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy získala akreditáciu dňa 4.decembra 2003. Je súkromnou vysokou školou s celoštátnou pôsobnosťou poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych štúdijných programoch a následne II. stupeň vzdelávania v inžinierskych štúdijných programoch, v odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj. Cieľom Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy je pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko, vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pre malé a stredné podnikanie, sprostredkovať aktuálne informácie a vybudovať výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú inštitúciu v súlade so strategickým zámerom vedenia súkromnej vysokej školy. Viac na www.vsemvs.sk. V marci 2008 podpísali Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. memorandum o spolupráci a následne zmluvu o spolupráci na projekte Benchmarking miest.

©2014 Komunálne výskumné a poradenské centrum