Cieľovými skupinami celoslovenského dvojmesačníka Komunálne financie sú primátori miest, starostovia obcí, prednostovia mestských a obecných úradov, hlavní kontrolóri, vedúci ekonomických oddelení, ale aj odborníci a firmy pôsobiace v komunálnej sfére. Časopis sa zaoberá legislatívou, ponúka rozhovory s odborníkmi z praxe, vzorové príklady a skúsenosti, rady a tipy, informácie o pripravovaných a zrealizovaných podujatiach, informácie z oblasti účtovníctva, ale aj ekonomickú terminológiu. Pre rok 2008 pripravuje časopis  nasledovné témy: voda - jej význam a využitie, odpadové hospodárstvo, výstavby a regionálny rozvoj, úverové financovanie, informačné a komunikačné riešenia. Viac na http://www.komunalnefinancie.sk/

©2014 Komunálne výskumné a poradenské centrum