Vláda Slovenskej republiky sa uznesením č. 788 z 18. novembra 1999 k programovému vyhláseniu vlády (tézy programového vyhlásenia sú v prílohe) zaviazala modernizovať fungovanie demokratického štátu, vniesť do spoločnosti úsilie o spravodlivosť, slobodu, zodpovednosť, solidaritu, vládu zákona, poctivosť, rešpekt pred deľbou moci, podporu iniciatíve a aktivite ľudí. Jedným z rozhodujúcich krokov k zmene charakteru štátu bola realizácia ekonomických a politických reforiem. Medzi politické reformy patrila aj reforma verejnej správy. Stratégia a neskôr koncepcia obsahovali vlastne štyri reformy: decentralizáciu právomocí a zodpovednosti z centrálnej vlády na územnú a zaujmovú samosprávu, zmenu územnoprávneho usporiadania štátu, reorganizáciu štátnej správy a modernizáciu verejnej správy (informatizácia, vzdelávanie, kvalita). Vláda Slovenskej republiky v apríli 2000 schválila koncepciu ako východisko pre realizáciu jednotlivých reforiem. 

Čítať ďalej...

©2014 Komunálne výskumné a poradenské centrum