Vláda Slovenskej republiky sa uznesením č. 788 z 18. novembra 1999 k programovému vyhláseniu vlády (tézy programového vyhlásenia sú v prílohe) zaviazala modernizovať fungovanie demokratického štátu, vniesť do spoločnosti úsilie o spravodlivosť, slobodu, zodpovednosť, solidaritu, vládu zákona, poctivosť, rešpekt pred deľbou moci, podporu iniciatíve a aktivite ľudí. Jedným z rozhodujúcich krokov k zmene charakteru štátu bola realizácia ekonomických a politických reforiem. Medzi politické reformy patrila aj reforma verejnej správy. Stratégia a neskôr koncepcia obsahovali vlastne štyri reformy : decentralizáciu právomocí a zodpovednosti z centrálnej vlády na územnú a zaujmovú samosprávu, zmenu územnoprávneho usporiadania štátu, reorganizáciu štátnej správy a modernizáciu verejnej správy (informatizácia, vzdelávanie, kvalita). Vláda Slovenskej republiky v apríli 2000 schválila koncepciu ako východisko pre realizáciu jednotlivých reforiem. 

Koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej správy z roku 2001 si môžete stiahnuť vo formáte PDF (774kB).

Prílohy ku Koncepcii 2001 si môžete stiahnuť vo formáte PDF (335kB).     

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum