Ciele

Ciele Komunálneho výskumného a poradenského centra (ďalej centrum), sú: 

 • propagovať myšlienky a obhajovať princípy decentralizácie a snažiť sa o ďalšie posilňovanie miestnej demokracie,
 • poskytovať poradenské a podporné služby v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja, vedecko-technické služby a informačné služby a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, Únii miest Slovenska a jednotlivým mestám Slovenska
 • pripravovať svojou činnosťou podklady pre presadzovanie záujmov Únie miest SR a miestnej samosprávy
 • združovať a koordinovať činnosť externých expertov
 • spolupracovať s pracovníkmi mestských úradov a organizácií členských miest
 • medzinárodná spolupráca v oblasti.

Aktivity

 • monitoring vývoja procesu decentralizácie a s ním súvisiacej legislatívy,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • vzdelávanie v rámci verejných politík,
 • spolupráca s mimovládnymi a vládnymi inštitúciami na Slovensku,
 • medzinárodná spolupráca,
 • publikačná činnosť
 • organizovanie verejných diskusií. 

Poskytovanie služieb je zabezpečované internými a externými spolupracovníkmi, centrum si zachováva riadiacu a kontrolnú funkciu a zodpovedá za kvalitu a rýchlosť služieb.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum