Nechcem sa primárne vyjadrovať k formátu televíznych debát kandidátov do orgánov obcí a vyšších územných celkov. Moju úctu však majú najmä tí, čo sa jej nezúčastnili, niektorí súčasní primátori a predsedovia. Vyvarovali sa naplneniu známeho: „nediskutuj na verejnosti s hlupákom, ľudia si vás môžu pomýliť“. Samozrejme úctu majú aj tí, ktorí prišli. Od protikandidátov sa dozvedeli, že sa „vlastne nemali ani narodiť“ a všetko robili zle, ale upokojiť ich snáď môže iba skutočnosť, že sa to dozvedeli najmä od takých, ktorí väčšinou netušia čo chcú zmeniť.

Je faktom, že odvaha a ego mnohých uchádzačov o priazeň voliča vysoko prevyšuje ich znalosti o postavení, význame aúlohách územnej samosprávy, ale aj chápanie reality pre najbližšie volebné obdobie. Je priam zarážajúce, že u mnohých ani nezistíte, prečo vlastne chcú kandidovať. Jediným ich argumentom je spochybňovanie všetkého čo súčasní predstavitelia obce urobili, pričom mnohým vôbec nevadí, že ako dlhoroční poslanci sú viac zodpovední za stav v ich meste, obci, kraji ako primátor, predseda, primátorka, predsedníčka.

Je tiež fascinujúce, ako mnohí riešia technické a ekonomické detaily, pričom sú úplne neznalí stavu v meste, kraji a ich profesné zameranie sa ani trochu nepribližuje téme, ku ktorej sa vyjadrujú. Je pravdou, že ich k tomu často tlačia otázky moderátorov, ktorí by tiež mohli pochopiť, že v súčasnom centralizovanom systéme sú mestá, kraje vazalmi centrálnej vlády a drvivá väčšina problémov vyplýva z pravidiel ktoré nastavili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Že hospodárenie obcí a regiónov je odrazom súčasných podmienok, že zadĺženosť Slovenska spôsobuje centrálna vláda a úver na rozumný projekt je cestou z krízy, že rôzne kauzy a kauzičky, niektoré aj nepravdivé, iba nahrávajú tým, čo síce nevedia o spravovaní obcí nič, ale „sú nepopísaným listom“. Dočasne, za štyri roky sa tiež určite o sebe niečo dozvedia.

Je tiež zábavné, že nikomu nevadí, ako sa viacerí hrdia podporou politických strán a hnutí, ktoré sú priamo zodpovedné za marazmus samosprávy, ktorým vadí autonómnosť miest a obcí. Dá sa predpokladať, že ich prípadné víťazstvo iba oslabí samosprávnu demokraciu na Slovensku a vráti nás k národným výborom. K plneniu predstáv a ideológií „verchušky“, poklesu životnej úrovne a emigrácii. Len na okraj, pokračovaním decentralizácie je možné zvýšiť rast HDP na Slovensku o 10%, spočítal OECD.

Medzi kandidátmi sú ľudia, ktorí vidia svoj prínos pre mesto, kraj, najmä v tom, že sú členmi nejakej politickej strany, ktorá zvíťazí v najbližších parlamentných voľbách a preto dokážu zabezpečiť, aby svojimi kontaktami presmerovali do ich mesta, kraja zdroje, investorov,... Samozrejme na úkor ostatných, ktorí majú možno aj lepšie podmienky. Pričom nechápu, že ak investor nejaký región obchádza a príde iba vďaka momentálnym výhodám, keď tie pominú, tak sa opäť zbalí. Niektorí sa zastrešujú tým, ako ich politickí predstavitelia niečo vybavili v Bruseli a preto bude dobre. No možno na chvíľu nebude najhoršie, ale bez systémových zmien dobre určite nie. Skrátka závan starých časov je čoraz silnejší, nech žije klientelizmus a korupcia, nech rastie množina „celoštátnych záchranárov“, ktorých de facto ešte aj financujeme.

Nemôže byť dobre v štáte, kde ani tí, čo chcú obhajovať záujmy spoluobčanov, nechápu postavenie miest a krajov. Nechápu, že čo je to územná samospráva. Nechápu, že ich hlavnou úlohou v súčasnosti, aj vo svetle pandémií a kríz, je spojiť „samosprávne sily“ a žiadať zásadnú zmenu systému spravovania štátu, aby sa vymanili čo najviac z područia štátnej moci. Je jasné, že štátna moc určuje a bude určovať v unitárnom štáte pravidlá. To však neznamená, že sa máme vrátiť, po desaťročiach budovania územnej samosprávy, k „demižónovým metódam“ a posilňovať pocit dôležitosti u ľudí, ktorí sa na svojich postoch ocitli často iba náhodou.

Všetko, čo sa odohráva v štáte, sa odohráva na území miest a obcí. A preto, ak chcú byť skutočnými starostami a županmi, mali by žiadať poslancov Národnej rady, ktorí sa tak radi ukazujú aj na mestských a obecných podujatiach, radi strihajú pásky a tvária sa akoby to bola ich zásluha, lebo vraj doručili občanom peniaze (apropo iba časť z tých ktoré im predtým odňali), aby tie pravidlá zmenili. Je potrebné, aby volení predstavitelia občanom v meste, obci, vysvetlili, kde končia ich dane, ako sa s nimi hospodári v štátnom rozpočte, čo z toho majú a získali ich podporu pre zmeny, aby občania získali väčšiu kontrolu nad svojim daňami, odvodmi a poplatkami. Iba tak budú v prospech svojich občanov plniť úlohu, ktorú od nich občania čakajú a ktorá je ukotvená v zákone o obecnom zriadení. Teda dostupnosť služieb a najmä zodpovednosť za všestranný rozvoj obce, mesta, ale aj regiónu. Potom možno budú mať šancu a budú chcieť kandidovať aj takí, čo vedia a nie sú ochotní stáť v rade na nejakom poschodí ministerstva.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum