V novembri 2016 vznikla ako samostatná právnická osoba Združenie obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava. Jedným z jej prvých projektov, okrem vytvorenia spoločného webového portálu, bolo aj vypracovanie spoločného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia. Dôvodom spracovania bola, okrem samotného vzniku združenia obcí a vypracovania integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja v rámci prípravy IROP, aj nevyhnutná potreba spolupráce mesta Trnava a okolitých obcí z dôvodu nových očakávaných trendov, vnútorných a vonkajších výziev, ktoré budú mať dopad na rozvoj a verejné služby na miestnej úrovni.

Návrh spoločného PHSR MFO Trnava

Príloha k spoločnému PHSR MFO Trnava

Správa sumarizuje zistenia z regiónu Trnava. Definuje podľa autorov hlavné problémy územia a poskytuje námety na riešenia v oblasti ekonomického rozvoja, spravovania územia a spolupráce obcí v mestskom regióne, vo väzbe na očakávané trendy. Tento výstup je súčasťou projektu, ktorý pre Úniu miest Slovenska vypracovalo Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. Piešťany s názvom „Spolupráca obcí v mestskom regióne", ktorého cieľom je snaha o intenzívnejšiu spoluprácu jadrového mesta regiónu a obcí v ňom.

Správa "Mestský región Trnava - Spolupráca, spoločné verejné politiky, spoločné zabezpečovanie služieb" na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum