V novembri 2016 vznikla ako samostatná právnická osoba Združenie obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava. Jedným z jej prvých projektov, okrem vytvorenia spoločného webového portálu, bolo aj vypracovanie spoločného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia. Dôvodom spracovania bola, okrem samotného vzniku združenia obcí a vypracovania integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja v rámci prípravy IROP, aj nevyhnutná potreba spolupráce mesta Trnava a okolitých obcí z dôvodu nových očakávaných trendov, vnútorných a vonkajších výziev, ktoré budú mať dopad na rozvoj a verejné služby na miestnej úrovni.

Návrh spoločného PHSR MFO Trnava

Príloha k spoločnému PHSR MFO Trnava

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum