V bratislavskom Primaciálnom paláci sa v piatok 30.mája 2008 konal už 18. snem Únie miest Slovenska. Okrem obligatórnych bodov rokovania predniesol prezident Únie miest Štefan Bošnák, primátor Trnavy, správu o činnosti za predchádzajúci rok, viceprezident Únie Pavel Hagyari, primátor Prešova, prezentoval stratégiu daľšieho postupu a priority programu Únie, Ivan Šramko, guvernér NBS a Igor Barát, splnomocnenec vlády pre zavedenie eura informovali účastníkov snemu o prínosoch a rizikách zavedenia eura a o súčasnom stave informovania verejnosti. Následne odpovedali na otázky delegátov. Na sneme vystúpil p.prezident Michal Kováč, predseda KDH Pavol Hrušovský, štátny tajomník MZ SR a Ján Andrejko, prezident združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. V závere snemu vystúpil riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. Viktor Nižňanský s informáciou o činnosti centra od jeho založenia do konca mája a predniesol príspevok na tému "Slovensko 2008 a decentralizácia".

Správa o činnosti Komunálneho výskumného a poradenského centra (pdf)

Slovensko 2008 a decentralizácia (pdf)

prezentácia (pdf)

Fotogaléria:

     
     
     
     
   
© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum