Publikácia Švajčiarskeho helsinského združenia popisuje niektoré vybrané aspekty švajčiarskej ústavy. V žiadnom prípade si nerobí nárok na to, aby bola vedecky fundovaným učením o štáte. Publikácia sa neobracia na odborníkov, ale na širokú verejnosť, zrozumiteľným spôsobom má priblížiť model fungujúcej právnej demokracie. V kapitole I.-III. sú na príklade Švajčiarska popísané základy slobodného štátu: a) základné práva a ich možnosť presadenia., b) budovanie demokratického štátu na pozadí teórií štátneho práva., c) klasické úlohy štátu. Kapitola IV.-VI. pojednáva podrobnejšie o samostatnom Švajčiarsku. Najprv je popísaná metóda zákonodarstva, potom účasť jednotlivca na procese politického rozhodovania a konečne možnosti vytvárania politického názoru.

Breviár demokracie na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum