Portfólio aktivít

 

  1. monitoring vývoja procesu decentralizácie a s ním súvisiacej legislatívy,

  2. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

  3. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

  4. vzdelávanie v rámci verejných politík,

  5. spolupráca s mimovládnymi a vládnymi inštitúciami na Slovensku,

  6. medzinárodná spolupráca,

  7. publikačná činnosť

  8. organizovanie verejných diskusií.

Poskytovanie služieb bude zabezpečované internými a externými spolupracovníkmi, centrum si zachová riadiacu a kontrolnú funkciu a bude zodpovedať za kvalitu a rýchlosť služieb.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum