Koncom roku 2009 získalo Komunálne centrum ďalšieho partnera. Je ním Komunálne dokumentačné centrum (KDZ) Viedeň. Spolupráca začala prípravou spoločného projektu TwinRegion Wien - Bratislava a pokračovala účasťou zástupcu KDZ Thomasa Proroka na konferencii "Diskusné fórum Piešťany 2009".

Dňa 24.marca 2010 na 44. Valnom zhromaždení KDZ zvolili na obdobie rokov 2010 - 2012 Viktora Nižňanského do Kuratória tejto inštitúcie so 40 - ročnou tradícii, ktorá vznikla obdobne ako KOM s cieľom podporovať komunálnu sféru, mestá a obce (viac na www.kdz.or.at). V roku 2012 bolo jeho členstvo v Kuratóriu  predĺžené do roku 2014.

Dňa 26.októbra 2012 bol menovaný riaditeľ KDZ Thomas Prorok za člena správnej rady Komunálneho výskumného a poradenského centra na dobu piatich rokov.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum