Projekt "Benchmarking miest" vstúpil v roku 2016 do druhej dekády svojej existencie. Zúčastnilo sa ho 15 miest, ktoré vyplnili portál údajmi za rok 2014. Aktuálna údajová základňa poskytuje zaujímavé časové rady na hodnotenie trendov (napr. medziročne 2004 - 2014, 2004 - 2009 - 2014 apod.) a predstavuje ojedinelý a cenný zdroj informácií o slovenských mestách a činnosti ich mestských úradov. Projekt bolo možné realizovať vďaka podpore Únie miest Slovenska a spolupráci zamestnancov zúčastnených miest, za čo im ďakujeme.

Publikácia Benchmarking slovenských miest: Trendy 2004 - 2014

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum