Počas prípravných prác na zmene financovania územnej samosprávy na Slovensku vypracovala M.E.S.A. 10 podkladovú štúdiu, ktorá bola diskutovaná na viacerých regionálnych podujatiach.

Podkladovú štúdiu si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum