Počas prípravných prác na zavedení nového systému financovania územnej samosprávy na Slovensku vypracovala M.E.S.A. 10 podkladovú štúdiu týkajúcu sa zmien na úrovni obcí. Podkladovú štúdiu si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum