Na Slovensku pretrváva diskusia na témy: ako čo najefektívnejšie zabezpečovať verejné služby, či meniť alebo nemeniť územnosprávne usporiadanie, ako by mala vyzerať spolupráca miest – centier regiónu a obcí. Zámerom štúdie je porovnať možné scenáre fungovania miest a ich okolia a posúdiť šance a riziká vo väzbe na nové trendy a výzvy pre najbližšie desaťročia. Cieľom je zvážiť v akej inštitucionálnej štruktúre je možné lepšie zvládnuť výzvy, vecne a efektívnejšie riešiť úlohy (kompetencie) miestnej samosprávy. Štúdia je súčasťou dlhodobého projektu Únie miest Slovenska: „Mestské regióny“

Štúdia na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum