V roku 2008 sa spolupracovníci KOM vyjadrovali k aktuálnym otázkam týkajúcich sa miest a obcí na Slovensku. Ich názory boli publikované v dvojtýždenníku KOM, niektoré sa objavili v celoslovenskej tlači a niektoré využili zástupcovia Únie miest Slovenska v rámci medzirezortného pripominekovacieho konania, resp. vo svojich vyhláseniach. Stanoviská a postoje sme zosumarizovali do ucelenej publikácie. KOM 2008 - stanoviská a postoje si môžete stiahnuť vo formáte PDF (380 kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum