Projekt "Benchmarking miest" pokračoval aj v roku 2014. Zúčastnilo sa ho 13 miest, ktoré vyplnili portál údajmi za roky 2012-2013. Mierne sa zmenila veľkostná štruktúra miest, ale napriek tomu majú výstupy projektu vypovedaciu schopnosť. V závere publikácie sa dozviete v ktorých z meraných ukazovateľov zaznamenali mestá za sledované obdobie trvalý rast, celkový rast, celkový pokles a trvalý pokles.

Projekt je možné realizovať vďaka podpore Únie miest Slovenska a spolupráci zamestnancov účastnených miest, za čo im ďakujeme.

Publikácia Benchmarking slovenských miest: Trendy 2004 - 2013 

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum