Správa sumarizuje zistenia z regiónu Hlohovec. Definuje podľa autorov hlavné problémy územia a poskytuje námety na riešenia v oblasti ekonomického rozvoja, spravovania územia a spolupráce obcí v mestskom regióne, vo väzbe na očakávané trendy. Tento výstup je súčasťou projektu, ktorý pre Úniu miest Slovenska vypracovalo Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. Piešťany s názvom „Spolupráca obcí v mestskom regióne", ktorého cieľom je snaha o intenzívnejšiu spoluprácu jadrového mesta regiónu a obcí v ňom.

Správa "Mestský región Hlohovec - Spolupráca, spoločné verejné politiky, spoločné zabezpečovanie služieb" na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum