Dňa 29.apríla 1994 sa z iniciatívy Klubu primátorov miest Slovenskej republiky konal v Košiciach  ustanovujúci snem, na ktorom mestá Košice, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Starý Smokovec, Rajec, Banská Bystrica, Stará Lubovňa, Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Nové Mesto Nad Váhom a Pezinok založili Úniu miest Slovenskej republiky. Dnes jej členskú základňu tvoria prakticky všetky veľké a stredne veľké mestá. Má 78 riadnych členov, 9 obcí a 5 osobitných členov - mestské časti Bratislavy a Košíc.  Mimoriadnym členom Únie je Bratislavská rozvojová spoločnosť a Prvá komunálna finančná. Únia v súčasnosti reprezentuje 2,5 milióna obyvateľov. Viac na http://www.unia-miest.eu/

V roku 2007 bola Únia spoluzakladateľom Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. v Piešťanoch.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum