Projekt, pod pôvodným názvom "Benchmarking mestských úradov" sme začali realizovať s 12 pilotnými mestami v roku 2006. Zástupcovia participujúcich miest a spoločností M.E.S.A. 10 a MIM s.r.o. ukončili práce v júli 2007. Na konci roka 2007 prevzalo riadenie projektu Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. a projekt sa rozšíril na benchmarking miest. V súčasnosti sa projektu zúčastňuje 21 miest, v 4 veľkostných kategóriách, ktoré reprezentujú takmer 900 tisíc obyvateľov Slovenska. Počas prác v roku 2008 sme upravili, na základe skúseností z pilotného projektu, štruktúru a počet ukazovateľov a vytvorili sme lepšie prostredie pre pokračovanie projektu. Dohodli sme sa, že každý rok usporiadame na danú tému konferenciu a vydáme analytickú štúdiu doplnenú o ďalší rok.II. konferencia sa uskutočnila 27.novembra 2008 v Piešťanoch (pozri konferencie) a štúdia Benchmarking slovenských miest 2004-2007 je k dispozícií na stiahnutie vo formáte PDF (624 kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum