Dňa 27.11.2008 sa v Piešťanoch, Kúpeľná dvorana, od 10.00 do 15.00 hod., uskutočnil II.ročník konferencie " Benchmarking miest". Po realizácii pilotného projektu sa rozšíril počet miest participujúcich na projekte z 12 na 21. Zúčastnené mestá reprezentujú takmer 900 000 obyvateľov Slovenska. Po získaní údajov, ich validácii a zhodnotení 184 ukazovateľov v rámci 18 oblastí sa projektový tím podelil s účastníkmi konferencie o svoje poznatky. Na konferencii vystúpili, okrem riešiteľov Petra Rafaja a Viktora Nižňanského, zástupcovia jednotlivých miest, Košického rozvojového inštitútu a Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy. Prednostka MsÚ Piešťany p. Denisa Bartošová prezentovala praktické možnosti využitia projektu. Účastníci konferencie obdržali publikáciu, ktorá sumarizuje hlavné zistenia benchmarkingu miest za obdobie rokov 2004 - 2007. Podkladovú štúdiu ako aj prezentácie, ktoré odzneli na konferencii si môžete stiahnuť tu:

Prezentácia Denisa Bartošová, vo formáte PDF.

Prezentácia Peter Rafaj, vo formáte PDF.

Prezentácia Viktor Nižňanský, vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum