Otvorené a transparentné riadenie upevňuje dôveru občanov, a to je veľmi dôležité. Keď sme v roku 1998 začali s prípravou a neskôr pokračovali realizáciu stratégie decentralizácie štátu presviedčali sme občanov, že spravovanie prevažnej väčšiny vecí verejných na miestnej úrovni bude pre nich výhoda a prinesie im to možnosť viac ovplyvňovať kvalitu poskytovaných služieb a ich dostupnosť. Zámerom dotazníku je pomôcť mestám zhodnotiť transparentnosť ich manažmentu. Ako samohodnotiaci nástroj môže pomôcť primátorom, mestským úradom a vedúcim administratívnym pracovníkom zhodnotiť ako na tom sú a v ktorých oblastiach by sa mali zlepšiť aby dosiahli otvorenejšie riadenie. V mesiaci máj sme rozoslali 52 členským mestám Únie miest uvedený dotazník.

Do konca júna ho vyplnilo a zaslalo späť 15 miest , t.j. necelých 30%. Zo to im patrí samozrejme vďaka. Považujeme za škodu, že zvyšných 37 miest neodpovedalo ani na opakovanú prosbu. Nechce sa nám veriť, že by nemali záujem porovnávať sa. Nakoniec ju tak či tak majú, pretože výsledky 15 miest sú verejne dostupné. Je to však škoda pre celkovú bilanciu transparentného riadenia v rámci členských miest Únie.   

Mestá odpovedali na otázky v šiestich skupinách: volené orgány, výkonný tím (exekutíva), finančný manažment, služby, postupy verejného obstarávania, obecný majetok.

Vyhodnotenie dotazníkov si môžete stiahnuť vo formáte PDF (53,8 kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum