Dňa 24. októbra 2007 sa konala v Bratislave konferencia "Benchmarking miest". Jej cieľom bola rekapitulácia ročného projektu, ktorého sa zúčastnilo 12 pilotných miest. Projekt bol realizovaný vďaka združeniu finančných prostriedkov Open Society Foundation, M.E.S.A. 10, MIM s.r.o., Únie miest Slovenska a pilotných miest. Na konferencii, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov  prezentovali spracovatelia prínosy a výhody projektu, ukážky výsledkov, celkové zhrnutie projektu a návrh ďalšieho postupu. Prítomní potvrdili potrebu pokračovať v projekte a viacerí aj ochotu participovať na ňom aj v roku 2008.

     
     
     
     
© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum