Publikáciu si môžete stiahnuť tu: Spravodlivé rozdelenie politickej moci (rozdelenie kompetencií)

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum