Publikáciu si môžete stiahnuť tu: Spravodlivé rozdelenie politickej moci (rozdelenie kompetencií)

©2014 Komunálne výskumné a poradenské centrum