Terminológia je neodeliteľnou súčasťou reformy verejnej správy. Už počas príprav "župného variantu" v rokoch 1991 - 1993 veľmi jasne sformuloval a odôvodnil návrh slovenskej terminológie prof. Sokolovský. Bohužiaľ dodnes neboli jeho a ani ďalšie odborné názory k tejto téme poslancami NR SR akceptované. Nejasnosť názvov, napríklad vyšší územný samosprávny celok, alebo predseda vyššieho územného samosprávneho celku, spôsobujú komplikácie a nejasnosti nielen u občanov Slovenska, ale aj v zahraničí. Súbor si môžete stiahnuť vo formáte PDF (74kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum