Register najčastejšie používaných pojmov je dôsledkom viacročnej diskusie v rámci prípravy a realizácie stratégie decentralizácie, kedy bolo potrebné opakovane vysvetľovať niektoré pojmy používané v koncepčných materiáloch. Register určite nie je komplexný a pravdepodobne je možné o niektorých vysvetleniach polemizovať, resp. ich doplniť. Preto je potrebné tento register považovať iba za akýsi pomocný výklad autora ku koncepčným materiálom. Súbor si môžete stiahnuť vo formáte PDF (144kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum