Verejná správa na Sloven­sku prešla v období rokov 1995 – 2005 mnohými zásadnými zmenami. Jej realizácia bola pozitívne hodnotená nielen v zahraničí, ale aj doma. Z prieskumov verejnej mienky vyplynulo, že nie je vôľou občanov reformu zásadne meniť, ale, logicky, odporúčajú jej dielčie úpravy. Poznatky zo zmien na Slovensku sa stali predmetom záujmu aj v zahraničí. Preto vznikla myšlienka  uverejniť jej zásady vo viacerých jazykoch. Cieľom tejto päťjazyčnej (SK, EN, DE, FR, RU) publikácie je predstaviť organizáciu verejnej správy na konci roka 2005. Publikáciu "Verejná správa na Slovensku" si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum