Projekt ďalšej decentral­izácie verejnej správy bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády SR č. 142 z 26. februára 2003. Nadväzuje a upravuje vládnu koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej správy, schválenú uznesením č. 230 z 11.apríla 2000.

Projekt "Decentralizácia verejnej správy 2003-2006" si môžete stiahnuť vo formáte PDF (379kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum