Materiál obsahuje stručnú analýzu vývoja a súčasného stavu financovania územnej samosprávy a odporúčania zmien smerujúce k posilneniu vlastných príjmov a tým aj väčšej zodpovednosti miestnej samosprávy v rámci ich výdavkovej politiky. Materiál je podkladom pre následné rokovania predstaviteľov Únie miest Slovenska s ústrednými orgánmi a poslancami NR SR o úpravách súčasného systému financovania miest. Materiál na stiahnutie vo formáte pdf

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum