Na základe objednávky Magistrátu mesta Košice sme ukončili realizácii projektu nového spôsobu financovania mestských častí. Po pracovných rokovaniach k návrhu sme odovzdali mestu Košice návrh na zmenu rozdelenia kompetencií a financovania mestských častí. Po prerokovaniach v politických a odborných orgánoch mesta bude návrh predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Zmena rozdelenia kompetencií a systému financovania mestských častí v Košiciach (PDF formát)      

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum