Asociácia komunálnych ekonómov usporiadala v Gerlachove už svoju 28. odbornú konferenciu, tentoraz s názvom: Finančný management samosprávy v kontexte hospodárskej krízy. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 zástupcov miest Slovenska. Program bol rozložený do piatich blokov a v prvom z nich s názvom "Rozpočtové hospodárenie v kontexte krízy", vystúpili Jozef Mikš z MF SR, Jaroslav Mrva zo ZMOS-u a Viktor Nižňanský z KOM s prezentáciou: "Posilnenie vlastných príjmov obcí - možné systémové zmeny".

Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum