Vďaka spolupráci s Asociáciou horských sídiel Slovenska (AHSS) a M.E.S.A. 10, s podporou ZSE, sme mohli vypracovať úvodnú analýzu o problematike horských sídiel Slovenska. Je to, podľa nás, téma, o ktorej sa málo hovorí, nie je predmetom záujmu verejnosti, napriek tomu, že Slovensko patrí do prvej päťky štátov Európskej únie čo sa týka podielu počtu obyvateľov, ktoré obývajú územie vo výške nad 400 m.n.m. Krátku štúdiu považujeme za prvý krok k intenzívnejšej spolupráci s AHSS, so slovenskými europoslancami, ďaľšími partnermi a k postupnej realizácii opatrení, ktoré zvýšia kvalitu života v horských oblastiach a urobia ho opäť atraktívnym pre ďalšie generácie.

Horské sídla Slovenska

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum