Dňa 18. októbra 2007 sa zúčastnil riaditeľ Komunálneho výskumného a poradenského centra,n.o. na medzinárodnej konferencii, ktorú usporiadala Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra vo Veľkej Lomnici. V plenárnom zasadnutí vystúpil s prednáškou na tému : Regionálne disparity, rozsah a možné riešenia. Tézy prednášky si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum