Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. (KOM) bolo spoluroganizátorom konferencie na tému "Architektúra a rozvoj miest a obcí na Slovensku", ktorá sa uskutočnila dňa 28. februára 2008 v Holiday Inn, Bratislava. Cieľom konferencie bola výmena názorov medzi politickými a odbornými predstaviteľmi miest, investormi a developermi, architektami a ďalšími odborníkmi o tom, či sa uberá rozvoj našich miest a obcí správnym smerom. Na konferencii vystúpil Štefan Šlachta, hlavný architekt mesta Bratislava, Viktor Nižňanský, riaditeľ KOM, Slavomír Jankovič z HB Reavis Group, a.s., primátor mesta Trnava Štefan Bošnák, primátor mesta Žilina Ivan Harman, zástupca Dexia banky Ľubomír Labanič, Zuzana Dietzová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Peter Poloma zastupujúci Slovenskú parkovaciu asociáciu. Na konferencii bolo prítomných 60 účastníkov. Na základe dohody KOM s viacerými primátormi sa obdobné konferencie uskutočnia aj v ďalších mestách Slovenska s cieľom rozšíriť verejnú diskusiu o rozvoji našich miest po zásadných spoločenských a ekonomických zmenách a zmene rámcových podmienok.

Prezentácie z konferencie si môžete stiahnuť vo formáte PDF:

1. Nové rámcové podmienky a rozvoj miest

2. Dexia banka - partner samospráv

3. Development na Slovensku - odkiaľ a kam kráča?

4. Hluk ako nežiadúci faktor v rámci rozvoja miest a obcí

5. Statická doprava a jej vplyv na kvalitu života v meste

6. Premeny slovenských miest po roku 1990

7. Ekonomický rozvoj mesta Trnava - 1. časť

8. Ekonomický rozvoj mesta Trnava - 2. časť

Fotogaléria:

     
     
     
     
© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum