KOM, n.o. v súvislosti so vznikom združenia obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava spoluorganizoval workshop na témy spolupráce mesta a obcí v mestkom regióne. Workshopu sa okrem prednášajúcich zúčastnili starostovia z obcí mestskej funkčnej oblasti, predstavitelia mesta Trnava a Hlohovec odborní pracovníci združenia a mesta Trnava.

Výstupy worskshopu, ktorými sú najmä praktické poznatky z mestských regiónov v rakúsku budú využité pri projektoch, ktoré si združenie schválilo pre roky 2016 a 2017.

CapaCity Workshop - Program na stiahnutie

1 - Roztrieštený alebo spolupracujúci mestský región

2 - Spolupráca v rakúskych mestských regiónoch a jej pridaná hodnota

3 - Financovanie a organizácia spolupráce v mestskom regióne v Rakúsku

4 - Mestský región Trnava - Hlavné oblasti spolupráce

5 - Mesto a okolie - Manažment v mestskom regióne

6 - Manažment mobility v Dolnom Rakúsku

7 - Mobilita v mestských regiónoch

20161124 093253

20161124 093316
© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum