FH-Campus Viedeň, VŠEMvs Bratislava, KDZ Viedeň a HILL-AMC Management Gmbh pripravili spoločný vzdelávací kurz pre politikov/-čky a pracovníkov/-íčky verejnej správy v aglomerácii Viedeň - Bratislava. Kurz začal v septembri 2012 a bude pokračovať aj v roku 2013. V rámci prvého modulu - Public governance, ktorý bol zameraný na základy manažmentu verejnej správy a spravovania, mal úvodnú prednášku celého projektu Viktor Nižňanský na tému "Good Governance - príbeh Slovenska". Počas modulu vystúpil s ďalšou prednáškou a viedol následný workshop na tému: "Skúsenosti a výhľad v oblasti spolupráce obcí". Projektu sa zúčastňuje po 28 predstaviteľov Rakúska a Slovenska. Viac o projekte na www.public-management-platform.eu.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum