26. apríla 2017 zrealizovala Únia miest Slovenska spolu s KOM, n.o. seminár na tému: Rozvoj miest a mestských regiónov. Je súčasťou seminárov, ktoré slúžia nielen na výmenu skúseností medzi zástupcami členských miest, ale aj na prípravu pozičného dokumentu Únie miest v prioritných oblastiach jej činnosti. Okrem p. Eriky Horanskej z MDaV SR, ktorá prezentovala pripravovanú koncepcia mestského rozvoja na Slovensku vystúpil s úvodnou prednáškou aj riaditeľ KOM, n. o. (v prílohe)

Na podujatí sa zúčastnilo cca 30 zástupcov členských miest Únie a hostia. Seminár nadviazal na prechádzajúce podujatia na témy: regionálne školstvo a sociálne služby.

V máji sa uskutočnia ďalšie podujatia k problematike: regionálne školstvo a k financovaniu miest.

Prezentáciu si môžete pozrieť, resp, stiahnuť tu.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum