Riaditeľ KOM bol aj v roku 2017/2018 oslovený ako lektor v rámci politickej akadémie (www.politickaakademia.sk), ktorá predstavuje expertný nadstranícky vzdelávací program pre budúcich aj súčasných politikov, ktorý vám zároveň pomôže rozšíriť sieť kontaktov. Cieľom akadémie je pomôcť v politike presadzovať kompetentnosť, kritické myslenie a vybaviť absolventov nástrojmi a zručnosťami na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu. Na akadémii viedol blok venovaný komunálnej politike (na stiahnutie) .

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum