Riaditeľ KOM, Viktor Nižňanský, bol pozvaný na medzinárodnú konferenciu venovanú 100. výročiu vzniku Československa, usporiadanou Ministerstvom vnútra SR. Vystúpil na tému: Vývoj územno – správneho členenia Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť.

Prezentáciu si môžete stiahnuť tu

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum