Definovanie mikroregiónov, spádových území centier osídlenia, sú dôležitým podkladom pre zahájenie prác na projekte municipalizácie. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava vypracovala návrh členenia Slovenska na mikroregióny z pohľadu viacerých kritérií. Súbor Mikroregióny Slovenska si môžete stiahnuť vo formáte PDF (228 kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum