Dánsko, podobne ako Slovenská republika, je unitárnym štátom. Počtom obyvateľov sa tiež dá so Slovenskom porovnávať. Čo sa však už nebude dať porovnať, z hľadiska verejnej správy, je jeho územnosprávne usporiadanie. Za posledné desaťročia sa uskutočnili zmeny smerujúce k vyššej efektívnosti samosprávy, k vytvoreniu lepších podmienok pre rozvoj regiónov. Aj tých zaostávajúcich. Nemôžeme mechanicky porovnávať súčasnú situáciu v Dánsku a na Slovensku. Čo však môžeme, je uvedomiť si nezvratnosť procesu postupnej municipalizácie, zlučovania obcí, aj v štátoch, ktoré sú známe svojou úctou k miestnej demokracii. Nejedná sa iba o Dánsko, ale napríklad aj o Švajčiarsko (viac pozri v článku o komunálnej reforme v kantóne Luzern). Tento proces umožňuje presun ďalších právomocí, zodpovednosti, na úroveň obcí, bližšie k občanovi. Nie kilometricky, ale najmä z hľadiska rozhodovania o rozsahu a kvalite služieb, ktoré občania v jednotlivých obciach požadujú. Súbor Komunálna reforma v Dánsku si môžete stiahnuť vo formáte PDF (22,4kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum