Programové vyhlásenia doterajších slovenských vlád sa komunálnou reformou, a najmä spájaním obcí, špeciálne nezaoberali. Tak je tomu aj v programovom vyhlásení súčasnej vlády. Na druhej strane je pravdou, že sa v rámci niektorých častí programového vyhlásenia vláda zaviazala uskutočniť opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých úrovní verejnej správy ateda aj obcí. Ide najmä o opatrenia v oblasti reformy verejných financií a reformy verejnej správy.­

Kompletný dokument "Komunálna reforma, materiál pre verejnú diskusiu" si môžete stiahnuť vo formáte PDF (580kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum