Zreteľne viditeľným trendom v Európe aj v zámorí (napr. Kanada) je vytváranie väčších územnosprávnych jednotiek na miestnej úrovni. Ľudovo povedané zlučovanie obcí. Dôvodov je viacero: urbanizácia, ekonomický rozvoj, presun kompetencií na miestnu úroveň, vyššia efektivita a snaha o väčšiu konkurencieschopnosť a ďalšie. V rôznych štátoch zvolili, podľa miestnych podmienok, rôzny prístup. Tento trend neobišiel ani kantóny Švajčiarska. Projekt „Skúsenosti kantónu Luzern ­s komunálnou reformou“ bol zameraný na podporu verejnej diskusie o posilňovaní miestnej demokracie na Slovensku. Na príklade realizácie v kantóne Luzern bolo možné vidieť ako sa dajú riešiť problémy, ktoré doteraz na Slovensku neumožnili zahájenie procesu. Na príprave a realizácii projektu sa podieľali centrum pre ekonomické a sociálne analýzy M.E.S.A. 10, Združenie miest a obcí Slovenska a kantón Luzern. Projekt bol financovaný z prostriedkov Švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku a z prostriedkov M.E.S.A. 10, o.z.

Publikáciu, ktorá je zhrnutím výstupov z projektu „Skúsenosti kantónu Luzern s komunálnou reformou“, si môžete stiahnuť vo formáte PDF.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum