Pri prácach na návrhu komunálnej reformy vypracovala SPU Nitra analýzu, ktorou sme chceli preukázať aký je vlastne denne prítomný počet obyvateľov v krajských mestách, nakoľko to má veľký význam nielen pri posudzovaní finančného vyrovnávania medzi obcami Slovenska, ale aj pri hodnotení zabezpečovania služieb obyvateľom miestnou samosprávou. Súbor Denne prítomné obyvateľstvo v krajských mestách si môžete  stiahnuť vo fornáte PDF (160 kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum