V roku 2003 editoval P. Swianiewicz publikáciu " Konsolidácia alebo fragmentácia?" v rámci programu " Local Government Policy Partnership". Do slovenskej verzie, ktorú vydala v roku 2003 M.E.S.A. 10, boli zahrnuté: úvodná teoretická kapitola, prípadová štúdia Slovenskej republiky a záverečná kapitola, ktorá sumarizovala poznatky získané v jednotlivých národných kapitolách. Súbor Konsolidácia alebo fragmentácia si môžete stiahnuť vo formáte PDF (2,58 MB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum