Dušan Sloboda, regionálny geograf a analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, sa dlhodobo zaoberá otázkami spojenými s komunálnou reformou. V závere svojej štúdie konštatuje:  "Slovensko sa zmenám v sídelnej štruktúre nevyhne. Či už formou zlučovania obcí bez zániku ich identity, alebo voľnejšou formou zlučovania. Odsúvanie problému nie je riešením a malé obce nechráni, naopak predlžuje ich agóniu a prakticky ich približuje k faktickému zániku a vymiznutiu z mapy Slovenska". Súbor Charakter sídelnej štruktúry Slovenska ako predpoklad pre komunálnu reformu si môžete stiahnuť vo formáte PDF (672 kB).

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum