Titul / Podtitul: Spolupráca v regiónoch / jedna z priorít miestnej politiky

Pracovný dokument: 2021 – 02

Autor: Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

Dokument na stiahnutie

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum