Súhlasím s p. vicepremiérom Holým v tom, že je potrebné zefektívniť stavebné konanie a viem, že bolo chybou urobiť z každej obce stavebný úrad.

Stalo sa to po mojej abdikácii na post splnomocnenca vlády, v turbulentnom čase, kedy sa rozhodovalo o odchode SMK z vtedajšej vládnej koalície a kompromisy boli pre vtedajšiu vládu nevyhnutné. Či to má prevziať štátny úrad alebo nie, je vecou na diskusiu. Osobne považujem súčasný tzv. prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce, či už v oblasti stavebného konania alebo regionálneho školstva za nezmysel. Málo sa však hovorí, že za nefunkčnosť stavebných úradov, zaostávajúce regionálne školstvo zodpovedá počas celého obdobia vláda. A tá je zodpovedná aj za nedostatok zdrojov v systémoch, nekvalitu,... Dokonca nechá konať obce pokojne roky v rozpore s ústavou a zákonom o obecnom zriadení, keďže neplatí obciam za výkon to čo má. Čiže tu je zmena nevyhnutná.

Rovnako treba súhlasiť s tým, že naše územné plánovanie by malo nadobudnúť iný rozmer a charakter. A to nielen preto aby sa zrušilo územné konanie, aj preto, že mu chýba ekonomický rozmer a o jeho dopadoch na prevádzkové náklady miest vieme roky. Mimochodom, ak by sme mali územné plány zón, nadobudol by poplatok za rozvoj úplne iný charakter a význam.

Namiesto toho aby sme riešili podstatu, tak sa podpredseda vlády Holý dohodne s predsedami samosprávnych krajov, že budú odvolacím orgánom pri schvaľovaní územných plánov miest a obcí. No som rád, že sa pani ministerke Kolíkovej podarilo presadiť Najvyšší správny súd, lebo bude mať čo robiť pri sporoch medzi mestami a vuckami. Dovolím si tvrdiť, že to dokonca naráža aj na Ústavu.

Podľa vyjadrení p. Holého, ak nejakému subjektu obec nevyhovie v územnom pláne, tak bude vucka posudzovať či to bolo v súlade so zákonom. Samotný územný plán je pre obec zákonom, povinne prerokovaný s trvalo bývajúcimi občanmi a jeho záväzná časť je schválená zastupiteľstvom. Inými slovami ak sa občania rozhodnú, že tam nejakú investíciu nechcú, a nie je to v rozpore s územným plánom vyššieho územného celku, nemá sa do toho vucka čo starať. Je to ich právo, oni tam žijú a obec / mesto nie je to územie, kde si hocikto môže robiť čo chce. Je to územie, ktoré spravujú vo svojom mene trvalo bývajúci občania.

Páni by už mali pochopiť, že tzv. vucky nie sú a nemajú byť nadriadeným orgánom miest a obcí a ich jediná úloha voči nim v územnom plánovaní má byť vyslovenie súladu územného plánu mesta / obce s územným plánom vyššieho územného celku. Práve naopak je najvyšší čas, aby si začali mestá a obce viac všímať a posudzovať územné plný vyšších územných celkov najmä z hľadiska či a ako im reguluje rozvoj a začali cestou svojich volených zástupcov, často sú to primátori a poslanci obecných zastupiteľstiev, presadzovať svoje požiadavky.

Preskúmavanie rozhodnutí miest a obcí nie je úlohou vyšších územných celkov a ak chce pán vicepremiér Holý založiť s podporou SK8 precedens, je potrebné si položiť otázku, či vlastne nechcú postupne zo samosprávnych krajov vytvoriť gubernie. Potom by mohli byť predsedovia krajov menovaní Vládou, nemuseli by skladať účty občanom a najmä sme tam, kde sme boli pred rokom 1989.

Viktor Nižňanský, KOM, n.o.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum