Hlasovanie parlamentu o vyhlásení klimatickej núdze vyvolá sklamanie. Určite oprávnené. Väčšina poslancov stopla diskusiu už pre jej vznikom. Za povšimnutie stojí hlasovania 69 poslancov. Zdržali sa, na rozdiel od tých čo boli za, alebo proti. Je na mieste otázka koho vlastne títo členovia zákonodarného zboru zastupujú.

Ak nemajú vlastný názor o takejto významnej hodnotovej otázke, mali sa svojich voličov opýtať. Pri takýchto výsledkoch hlasovania, v ktorých ľudia bez názoru jednoducho zlikvidujú návrh ľudí s názorom, sa ukazuje význam zmeny systému spravodlivej deľby moci, najmä tej vertikálnej a zmenu volieb do zastupiteľských orgánov.

Samotné vyhlásenie stavu klimatickej núdze ešte neohrozuje ekonomiku Slovenska a o dopadoch na ňu, ale aj na kvalitu života v jednotlivých regiónoch Slovenska, sa malo rokovať v rámci jednotlivých opatrení. Opäť raz nám nestačí poučenie z „krízového vývoja“. Aj v Pláne obnovy chceme využiť milióny od daňových poplatníkov z iných štátov Európskej únie na likvidáciu envirozáťaží, ktorých dôsledky pociťujú obyvatelia regiónov desiatky rokov a niektoré patria medzi ohrozenia nadregionálnej dimenzie. Aj vtedy, v rokoch „budovania socializmu“, keď sa rozhodovalo o investíciách, sa „mocní“ rozhodli, že príroda všetko znesie. Nezniesla a opäť raz sa ukáže, že neznesie, ale to už mnohých z tejto generácie trápiť nebude.

Iniciátori petície „Klíma ťa potrebuje“ odviedli skvelú prácu a nastolili v parlamente dôležitú tému. Bez ohľadu na priebežný výsledok. Získali podporu mnohých miest na Slovensku, viaceré z nich sa chystajú vyhlásiť stav klimatickej núdze a budú prijímať lokálne oparenia. Po hlasovaní č.120/2021 si môžu občania týchto miest zapamätať, ktoré strany alebo poslanci boli proti, resp. sa zdržali vo veci, ktorá je pri nich dôležitá a môžu im to pri najbližších komunálnych voľbách dať najavo.

Veľký problém sa často nedá riešiť inak ako jeho rozdelením na sumár menších. Aj v tomto prípade je na občanoch v jednotlivých mestách a obciach aby sa rozhodli, čo má byť ich prioritou a ako skĺbiť rozvoj s kvalitným životným prostredím. Rozhodnutia môžu byť rôzne, nemali by však páchať škodu iným. Sú obce, regióny, kde netreba veľa investovať a stačí klimatické podmienky nezhoršovať. Sú však aj také mestá, obce a mestské regióny, kde prechod bude ťažší, finančne náročnejší a bude potrebná aj podpora centrálnej vlády, najmä vtedy ak škody nezapríčinila výhradne miestna samospráva.

Všade, kde získa navrch ochrana životného prostredia je potrebné cestou územných plánov, programov rozvoja, verejných politík, všeobecno záväznými nariadeniami a ostatnými dostupnými nástrojmi vytláčať javy a zámery škodiace kvalite života trvalo bývajúcich obyvateľov. A to nie sú iba „dymiace komíny“. Keďže sa jedná o hodnotové rozhodnutie, je to najmä na rozhodnutí občanov. Nakoniec viaceré lokálne iniciatívy sa už zrealizovať podarilo. Úlohou parlamentu je nastaviť také pravidlá, aby sme zase nemuseli zo spoločného platiť odstraňovanie nových „envirozáťaží“ a to bez iniciatív bottom up len tak jednoducho nepôjde.

Nech už dopadlo hlasovanie parlamentu pre mnohých sklamaním, je potrebné pokračovať, pretože trvácne sú iba tie zmeny, ktoré nájdu podporu na miestnej úrovni. Bohužiaľ, zase strácame čas na koordinovaný postup. Pripomína mi to konštatovanie povestného Alfa z Melmaku: „čomu sme nerozumeli, to sme zničili“.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum